We strive to address the gender gap in the investment space for female founders.

Partners van Borski

Borski Fund werkt vanuit een netwerk van ervaren ondernemers. Belangrijkste partners van het fonds zijn StartGreen Capital en TheNextWomen. Investeerders in Borski Fund zijn de grootbanken van Nederland, gereputeerde family offices, en meer dan 25 ervaren ondernemers en investeerders die bedrijven hebben opgericht, geleid en verkocht in o.a. tech, zakelijke dienstverlening, PE, reiswereld, medische technlogie, IT, textiel, HR, reclame en voedselindustrie.  

 

 

 

Founding Partners

StartGreen Capital
StartGreen Capital is een gespecialiseerde fondsbeheerder met circa EUR 300 miljoen onder beheer en is een van de grootste beheerders van energietransitie- en impactfondsen in Nederland.
StartGreen Capital beheert meerdere fondsen en een crowdfundingplatform en biedt flexibele financiering om zowel ondernemers als investeerders te helpen hun duurzame ambities te realiseren. Met sector- en investeringsexpertise en netwerk versnellen ze de ontwikkeling van innovatieve bedrijven en projecten voor duurzame energie. StartGreen Capital is partner van Borski Fund.
Als ondernemers hebben wij keer op keer geleerd dat transities en het afwijken van de norm alleen succesvol wordt wanneer het commerciële meerwaarde heeft.

The Next Women Network
The Next Women Network (TNW) is in 2010 opgericht om een oplossing te vinden voor de uitdagingen van vrouwelijke ondernemers. Zij lopen tegen obstakels aan bij de mogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien, zoals beperkte toegang tot kapitaal en technologie, een gebrek aan netwerken en kennisbronnen, beperkte toegang tot informatie en ontwikkeling en het combineren van bedrijven en familiezaken.
TNW Network ondersteunt vrouwelijke oprichters met opleiding, training en advies om deze hindernissen vóór, tijdens en na de investering te kunnen nemen. Het TNW-netwerk is hierbij een ecosysteem en database met experts en rolmodellen voor vrouwelijke ondernemers. Zij worden door invloedrijke mentoren uit het netwerk gesponsord en in hun ontwikkeling ondersteund, en de mentoren koppelen hen aan zakelijke partners en investeerders. The Next Women is partner van Borski Fund.

ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank bedient in haar thuismarkt Nederland zowel particuliere als zakelijke klanten. Buiten de grenzen ligt de focus met name op Noordwest Europa en op een aantal mondiale specialismen waaronder clearing, energie- scheepvaart- en handelsfinanciering. ABN AMRO is actief in 20 landen en is vertegenwoordigd in de belangrijkste havens en handelscentra. Vanuit haar purpose ‘banking for better’ zet ABN AMRO zich samen met haar klanten in om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Dit gebeurt onder meer via het Energy Transition Fund , maar ook door onze investering als ‘corner stone investor’ in het Borski Fund.

ING Bank
ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. ING investeert als ‘corner stone investor’ in het Borski-fonds.

Rabobank
Rabobank ondersteunt haar Nederlandse en wereldwijde klanten met verschillende kapitaaloplossingen om duurzaam te groeien, ondersteunend aan de missie: Growing a Better World Together. In Nederland is de missie van de Rabobank het creëren van welzijn en duurzame welvaart. In lijn met deze missie investeert Rabo Corporate Investments (de investeringstak van Rabobank) in snelgroeiende innovatieve bedrijven en initiatieven die transformaties kunnen versnellen. Onderdeel daarvan zijn een aantal investeringen in verschillende vroege fase Venture Capital fondsen.

Rabobank investeert als ‘corner stone investor’ in Borski Fund.

Business Partners

Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager en de oudste financiële instelling van Nederland. Het doel van Van Lanschot Kempen is het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten, op een verantwoorde manier met oog voor de wereld om ons heen en de samenleving waarvan we deel uitmaken. Van Lanschot Kempen biedt haar klanten beleggingsoplossingen die variëren van verantwoord beleggen tot impact investing, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van zelf gecreëerde duurzame en impact beleggingsfondsen. Van Lanschot Kempen investeert in Borski Fund

#FundRight
#Fundright is een gezamenlijk initiatief van ondersteunende venture capitalists (VC) en TechLeap.NL, dat tot doel heeft het Nederlandse startup-ecosysteem te versterken door het diverser te maken. Geïnspireerd op het onderzoek van Janneke Niessens en Eva de Mol (d.d. 27-09-2018) en gedeelde ervaring van Eline Leijten (oprichter van Plugify en ambassadeur van diversiteit), werden de handen ineen geslagen met de 25 oprichtende VCs. Deze deelnemende VC’s hebben tot doel om managementteams van portefeuillebedrijven te laten bestaan uit ten minste 35% vrouwen. Om dit te bereiken nemen participerende VCs een opnameclausule over diversiteit op in de term sheets van deelnemende VC-bedrijven. #FundRight publiceert daarnaast een jaarverslag met statistieken en gegevens over diversiteit in investeringscomités, diversiteit in werknemers die bij een VC werken en diversiteit in management teams in portefeuille.