BORSKI FUND IJVERT VOOR MEER FINANCIERING VOOR VROUWELIJKE ENTREPRENEURS

In Nederland staat investeren door én in vrouwen al iets langer op de agenda dan in België. Simone Brummelhuis en Laura Rooseboom spelen in Nederland een voortrekkersrol in het financieren van innoverende, startende bedrijven die geleid worden door vrouwen. 

Vrouwen raken moeilijker dan mannen aan financiering om hun onderneming te starten en ze te laten doorgroeien. Internationaal onderzoek toont aan dat slechts 2 procent van het durfkapitaal vloeit naar start-ups waar vrouwen de dienst uitmaken. De vrouwelijke ondernemers krijgen minder vaak geld van financiers, en als ze geld krijgen, gaat het om kleinere bedragen.“ Maar ze draaien meer omzet in verhouding tot het kapitaal dat ze hebben opgehaald. Met vrouwelijke ondernemers kunnen beleggers een hoger rendement halen”, weet Si-mone Brummelhuis, partner van het Nederlandse investeringsfonds Borski Fund. Het is vernoemd naar Johanna Borski, die in de negentiende eeuw een fortuin verdiende met aandelen van De Nederlandse Bank. Laura Rooseboom is de andere partner van Borski Fund. Zij heeft met haar fonds Start Green Capital ongeveer 450miljoen euro onder haar hoede. Simone Brummelhuis, een van de oprichters van de succesvolle restaurantwebsite IENS.nl, begon al in 2009 vanuit Londen te timmeren aan een netwerk voor vrouwen: The Next Women. Vandaag is het netwerk er niet meer alleen om kennis en ervaringen te delen, maar ook om kapitaal te vergaren. Dankzij de verkoop van IENS.nl aan de Amerikaanse reis website TripAdvisor kan Brummelhuis ook een aardig zakcentje investeren. In 2014 startte The Next Women een fonds in samenwerking met Oneplanetcrowd. The Next Women Crowd Fund bracht 75 vrouwelijke investeerders samen en investeerde 1miljoen euro in dertig start-ups. Oneplanetcrowd, een platform voor crowdfunding, is het geesteskind van Laura Rooseboom en Coenraad de Vries, die samen in 2006 Green Capital oprichtten om te investeren in ondernemers die de transitie naar een duurzame economie in gang trappen. Rooseboom en Brummelhuis vonden elkaar in hun streven naar een meer diverse en duurzame wereld. Ze gingen vooral op zoek naar vrouwelijke investeerders voor The Next Women Crowd Fund, waarin investeerders 20.000 tot 50.000 euro konden stoppen. Brummelhuis legt uit dat ze eerst aan zichzelf en de wereld wilden bewijzen dat er genoeg dealflow is.

“Het is normaal dat je klein begint”, vindt Laura Rooseboom. “Het is een nieuwe niche, die investeerders nog moesten leren kennen. Het is niet zo dat de investeerders al ergens een potje hadden om te investeren in vrouwelijke ondernemers. Dat is intussen wel het geval, maar toen we zestien jaar geleden met Green Capital begonnen, nog niet.” “De volgende logische stap was de oprichting van een fonds om ondernemingen te ondersteunen in hun verdere groei”, stelt Simone Brummelhuis. Dat fonds werd Borski Fund.” Het haalde 40miljoen euro op en werkt samen met ABN AMRO, Rabobank, ING en Van Lanschot Kempen. Borski Fund heeft nu zes bedrijven in portefeuille, waaronder Atlantic Therapeutics, een specialist in de behandeling van incontinentie, en The Next Closet, een duurzaam platform voor tweedehandskleding.

Hebt u het gevoel dat u een steentje hebt verlegd?
SIMONE BRUMMELHUIS. “Toen ik in 2009 in Londen woonde, was diversiteit er al een gespreksonderwerp. Er waren al vroeg initiatieven, die niet echt aansloegen. Geïnspireerd door mijn ervaringen als ondernemer met IENS.nl ben ik met The Next Women begonnen. Daarna leerde ik Laura kennen en begonnen we te praten over het financieren van vrouwelijke, innoverende ondernemers die impact hebben. Vaak zijn het vrouwen die innovatieve oplossingen hebben voor problemen waar alleen vrouwen mee te maken krijgen. Denk aan fem-tech (kort voor female technology of technologie die zich meestal richt op de gezondheid van vrouwen, nvdr.) of beauty tech.”
LAURA ROOSEBOOM. “Tegelijk zie je dat vrouwen meer vermogen opbouwen, omdat ze hun onder­neming verkopen of geld erven. Vroeger ging het familiebedrijf al­tijd over van vader op zoon, tegen­woordig mogen ook dochters het roer overnemen. Op 31 oktober 2019 werd Borski Fund gelan­ceerd, in aanwezigheid van konin­gin Máxima. Zij heeft geholpen om het thema op de kaart te zetten.
”Hoe hebt u koningin Máxima zover gekregen?
BRUMMELHUIS. “Koningin Máxi­ma is sinds 2009 speciale pleit­bezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Zij maakte ons erop attent dat in ontwikkelingslanden al lang aandacht is voor het poten­tieel van vrouwelijke onderne­mers. In de wereld van de micro­kredieten is bekend dat je door te investeren in vrouwen een heel dorp of zelfs een heel land voor­uit kunt helpen. In Europa zijn de cijfers op het gebied van fi­nanciering voor vrouwelijke on­dernemers ronduit slecht.”
U moest voor Borski Fund zelf ook op zoek naar financiering. Botste u op limieten?
ROOSEBOOM. (Aarzelt) “Ik merkte toch dat Simone en ik an­ders werden behandeld dan toen ik voor Start Green Capital sa­men met Coenraad de Vries geld probeerde op te halen. We heb­ben Coenraad ook een paar keer meegenomen naar potentiële in­vesteerders, en toen merkte ik dat de investeerders hun vragen aan hem richtten, terwijl Simone en ik de grote bezielers van het project waren. Dat vond ik toen wel confronterend. Het klopte ergens niet.”
BRUMMELHUIS. “Investeerders stellen ook andere vragen aan vrouwen dan aan mannen.”

Is dat zo?
BRUMMELHUIS. “Er is een heel interessant onderzoek over ge­weest (van Dana Kanze, nvdr). Aan mannen vragen investeer­ders meer naar de toekomst en de groei die ze zullen realiseren. Met vrouwen praten ze meer over de risico’s en hoe ze hun marktaandeel zullen verdedigen, waardoor de investering vanzelf minder aantrekkelijk wordt.”
ROOSEBOOM. “Als ondernemer zit je dan meteen in een spagaat. Je wilt praten over de toekomst, maar je krijgt risicomijdende vragen voorgeschoteld. Als vrou­welijke ondernemer moet je pro­beren de antwoorden op die vra­gen zo te draaien dat je toch over het toekomstig potentieel kunt praten.”
Ligt het ook aan de vrouwelijke ondernemers? Zijn ze te voorzichtig in hun pitch?
BRUMMELHUIS. “Ik zou niet zeggen voorzichtiger, maar wel realistischer dan mannen. Als investeerder zit je dan appelen met peren te vergelijken. Investeerders verminderen de door ondernemers voorgespiegelde groei vaak met de helft, om op zeker te spelen.”
Hoe ga je als investeerder het best om met die verschillen?
BRUMMELHUIS. “Een pitch alleen is nooit doorslaggevend.”
ROOSEBOOM. “Toch gebeurt bij een pitch vaak al een eerste schifting. Daarom hebben wij ook een aanmeldingsformulier op onze website. Daar-in vragen we ondernemers gegevens en realisaties achter te laten, niet alleen cijfers die opgeblazen kunnen worden. Zo heb je als investeerder al een eerste, objectieve basis op papier voor je de ondernemer ontmoet. Bovendien spreken wij met bijna iedereen. Daarom houden we een wekelijks koffie-uurtje. We hebben een vrij grote open deur.”
Uit onderzoek blijkt dat gemengde teams de beste resultaten halen. Waarom dan die focus op vrouwen?
BRUMMELHUIS. “Uiteindelijk moet er in alle bedrijven een gezonde mix van mannen en vrouwen komen. Dat levert betere beslissingen en een beter beleid op. Alleen moet er wel eerst een vervrouwelijking plaatsvinden: in de raden van bestuur van grote multinationals, of in banken die beslissen welke bedrijven krediet krijgen en welke niet.”
Vooral vrouwelijke, particuliere investeerders spekken Borski Fund. Mogen of willen de mannen niet meedoen?
ROOSEBOOM. “Mannen investeren doorgaans in mannen. Er zijn veel meer mannelijke investeerders. Als er meer vrouwen aan het stuur komen bij de investeringsbeslissingen van banken of grote fondsen, zullen er allicht ook meer investeringen gebeuren in andersoortige bedrijven, geleid of geïnspireerd door vrouwen. Ongeveer 70 procent van onze private investeerders zijn vrouwen.”
BRUMMELHUIS. “Wij bieden een soort tegenwicht, tegen de door mannen gedomineerde financiële wereld. Investeerders waren vroeger vaak ondernemer. Als ze hun bedrijf verkopen, gaan ze aan de andere kant van de tafel staan. Almaar vaker verwerven ook vrouwen op die manier vermogen, dat ze investeren.”
Hoe zit het met de grote, institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen?
ROOSEBOOM. “Pensioenfondsen willen graag 100miljoen euro ineens in een fonds investeren. Daar vinden ze ons veel te klein voor, terwijl wij dat geld gemakkelijk zouden kunnen wegzetten.”
BRUMMELHUIS. “We praten wel met pensioenfondsen. Ze mogen nog wel wat vaker de wereld bekijken door een genderlens. Het zou toch ook logisch zijn dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn bijvoorbeeld een deel van de honderden miljarden euro’s in zijn portefeuille zou investeren in innovatie in de zorg en innovatie geleid door vrouwen. In de zorg zijn voornamelijk vrouwen actief. De deelnemers van het pensioenfonds zouden daar allicht blij mee zijn.“ De Nederlandse overheid investeert een aantal miljoenen in ons fonds, maar ze zou veel meer kunnen doen om vrouwelijke ondernemers aan financiering te helpen. Ook Europa zou meer kunnen doen. Ik heb onlangs een open brief aan het Europees Investeringsfonds in gang gestoken, samen met 24 andere vrouwelijke investeerders. Hoeveel van de 95miljard euro die het fonds in 2021 investeerde, ging naar bedrijven met vrouwen aan het hoofd? Ze mogen daarvan wel enkele miljarden toewijzen aan kmo’s die door vrouwen geleid of opgericht worden. Voorlopig moet het toch vooral van individuen komen. Melinda Gates zorgde in de Verenigde Staten bijvoorbeeld voor echte vooruitgang.”

Zijn jullie feministen?
BRUMMELHUIS. “Wij zijn moderne feministen. Vroeger waren feministen vooral te vinden in de hoek van de non-profit. Wij beseffen maar al te goed dat diegene met het geld het voor het zeggen heeft.”